Coinadster.com – Site Faucet tốt nhất, Thanh toán tự động qua faucetpay khi đủ 1000 satoshis.

Join now
https://coinadster.com/?ref=17175

Mình đã nhận nhiều lần rồi nhé, hoàn toàn tự động khi đủ 1000 satoshi.

Khi đăng ký thì nhập code này để nhận miễn phí 50 Bits nhé: “50BITSFREE .

Rewards: 5 phút bạn claim 1 lần nhưng thỉnh thoảng chỉ 1 phút 1 lần.

Shortlinks: Nhiều shortlinks rất tốt các bạn tranh thủ làm nhé.

Some Jobs of Admin: Khi có payment hãy làm các jobs này. Rất dễ.

Ptc Ads
Investment Game
AirDrops
Offerwalls
Lottery

Many Achievements daily, Daily Bonus
Monthly contest: Referral, shortlinks, offerwalls contest.

Payouts:
The minimum withdraw for FaucetPay is 0.00001000 BTC and the minimum withdraw for Direct wallet is 0.00010000 BTC

Referral commission: 10% of their faucet claims FOR LIFE!

My 1st payment proof:

Join now
https://coinadster.com/?ref=17175

Be the first to comment

Leave a Reply