Rushbitcoin – Site claim nhanh, nhiều phần thưởng và thanh toán nhanh

Join now
https://rushbitcoin.com/?ref=11332

Mình đã nhận tiền rồi nhé:

Rewards: Claim FREE Bits every 30 minutes.
Lucky Number Reward
Roll 1 to 79,999 22.00 Bits
Roll 80,000 to 89,999 27.50 Bits
Roll 90,000 to 96,999 38.50 Bits
Roll 97,000 to 99,770 55.00 Bits
Roll 99,771 to 99,998 275.00 Bits
Roll exactly 99,999 to win the Jackpot of 11,000.00 Bits!

Some Jobs of Admin: Nhiều jobs dễ hoàn thành và giá trị cao
Mình đã hoàn thành 4 jobs sau khi nhận payment.

Những cách kiếm tiền khác: Shortlinks, Ptc Ads, Investment Game, offerwalls.

Many Achievements: Có nhiều phần thưởng yêu cầu thấp. Mình đã hoàn thành 1 số yêu cầu. Bạn thử xem.
Monthly contest: Referral, shortlinks, offerwalls contest.

Payouts:
The minimum withdraw for FaucetPay is 0.00007000 BTC.
The minimum withdraw for Direct wallet is 0.00030000 BTC
The minimum withdraw for KSWallet is 0.00009000 BTC

Giới thiệu thêm thành viên bạn sẽ nhận: 5% of their faucet claims, 10% of their offerwalls earnings and 5% of their shortlinks earnings for life!

Join now

Be the first to comment

Leave a Reply