Serfbux, Argonclick, Challengebux, Imdbux, Vuexybux – Min thanh toán là $0.10 qua payeer and pefect money, thanh toán tự động

Các site ptc và đầu tư min thanh toán chỉ $0.10 thông qua Payeer và pefect money, thanh toán tự động các bạn nhé

Các bạn click link dưới để xem mô tả chi tiết nhé:
https://docs.google.com/document/d/1SKY_ivT0qoZnTxL8tqkWWn0sCCVlUau6RTwHzU5w3u0/edit?usp=sharing

Bằng chứng thanh toán đây:

6 Comments

Leave a Reply